VanCo.cz je specialista na sítě, antény, mikrovlny, optiku 

Úvodní stránka > Řešení

Bezdrátové sítě

Historie divize výstavby a servisu bezdrátových technologií sahá až do roku 1999. VanCo.cz se od počátku úzce profiluje na datové komunikace a mikrovlnné technologie, nabízí propojení dvou bodů technologiemi v koordinovaných i volných pásmech, stejně jako projektové vytvoření infrastruktury pro bezdrátové pokrytí obcí nebo bezdrátové zasíťování logistických objektů. Věškerou výstavbu je VanCo.cz následně schopen servisně zajistit, a to SLA kontraktem s garantovanými reakčními dobami v místě instalace, a to již od dvou hodin.

Optické sítě

Vzhledem k rostoucím požadavkům na přenosové kapacity a provozní spolehlivost síťového provozu VanCo.cz stále častěji řeší projektovou výstavbu optických sítí. Služby zahrnují komplexní dodávky optické infrastruktury, konzultační a projekční služby, instalace celých sítí, integrace optických technologií do stávajíci topologie a následného servisního zajištění. VanCo.cz disponuje nejmodernějším vybavením pro kvalitní výstavbu optické inrastruktury, díky čemuž vždy předává instalovanou linku řádně proměřenou a doloženou předávacími protokoly.

Konzultace

Kvalifikovaný návrh je výchozím pilířem každé datové sítě (optické či bezdrátové). Dlouholeté zkušenosti pracovníků VanCo.cz s výstavbou a servisem datových sítí dokáží doplnit teoretický základ tak, aby výsledný návrh byl nejen teoreticky funkční, ale i prakticky realizovatelný. VamCo.cz svým zákazníkům poskytuje kompletní služby počínaje návrhem, přes realizaci projektu po jeho následné servisní zajištění. Součástí úvodní fáze bývá vždy konzultace, jejímž účelem je především zjištění potřeb a požadavků zákazníka a jejich následné optimální uspokojení.

 

Reference

UPC Česká republika, a.s.

UPC Česká republika, a.s.

UPC Česká republika, a.s. je největším českým poskytovatelem televizních služeb a vysokorychlostního internetu. Od 1.2.2010 je VanCo.cz servisní organizací a výhradním dodavatelem BWA spojů. Kontrakt zahrnující dodávky a instalace technologií ve volných i koordinovaných pásmech je servisně zajištěn SLA smlouvou s garantovanými reakčními časy a veškeré dodané spoje jsou monitorovány dohledovým centrem NOC.

Skynet a. s.

Skynet a. s.

Společnost SkyNet, a.s. působí na českém trhu již třináct let a patří nejen mezi nejvýznamnější telekomunikační operátory, ale i poskytovatele služeb a řešení z oblasti bezpečnosti informačních technologií. V této společnosti VanCo.cz působí jako dodavatel PTP technologií v pásmech 10 a 24 GHz, které jsou následně zajištěny servisním kontraktem. O prospěšnosti této spolupráce svědčí i skutečnost, že jeden ze spravovaných spojů dodává centrální konektivitu přímo pražské centrále SkyNet, a.s.

Reference

WIA spol. s r. o.

WIA spol. s r. o.

Pro společnost WIA zajišťuje VanCo.cz komplexní field servis zahrnující plánování. výstavbu a servis přístupové i páteřní sítě. WIA nabízí široké portfolio produktů které jsou souhrnně klasifikovatelné jako mimořádně kvalitní a plně servisně zajištěné. Toho by bez profesionálních služeb VanCo.cz nebylo možné dosáhnout. Od roku 2009 též VanCo.cz zajišťuje výstavbu optické sítě FTTx.

ALZA

Alza.cz a.s.

Společnost Alza.cz je stabilní, silný partner na trhu s výpočetní technikou a zárověň největší maloobchodní prodejce výpočetní techniky v České republice. VanCo.cz dodává celou řadu technologií a služeb. Například optické FSO pojítko mezi prodejní centrálou a logistickým skladem nebo páteřní spoj v pásmu 10GHz. V logistickém areálu se VanCo.cz podílel na bezdrátovém pokrytí veškerých skladových prostor, propojení jednotlivých serverů optickou infrastrukturou a zajištění kompatibility při integraci bezdrátových čteček čárových kodů v logistickém zázemí společnosti.

Kontakt

 

Zaujaly Vás naše reference? Kontaktujte našeho specialistu

Radek Malíř+420 246 035 456malir@vanco.cz

Ondřej Špátzal+420 246 035 465spatzal@vanco.cz